Slide background

חיים אריאל

חיים אריאל הוא הבעלים ויו"ר של קבוצת אריאל נתיבים. חיים מנהל חברות במגוון רחב של סקטורים עסקיים, וכמו כן, חבר במספר רב של דירקטוריונים בחברות וארגונים עסקיים וחברתיים. חיים משמש כקונסול כבוד של הרפובליקה הליטאית ומשמש כנציג הרשויות הכלכליות של ליטא בישראל.

קבוצת אריאל נתיבים

קבוצת אריאל נתיבים פועלת בתחומי ההשקעות והשירות במקצועיות ובאיכות תוך שילוב ערכים חברתיים ומתמקדת ביזמות ופיתוח עסקי בנישות ייחודיות. קבוצת אריאל נתיבים היא חברת השקעות והחזקות בעלת מגוון עיסוקים והשקעות בסקטורים שונים כדוגמת נכסים בענף הנדל"ן, יעוץ ותכנון בכל הקשור לניהול נכסים נדלניים, פיתוח קשרים בינלאומיים וטיפול ברכישות ומיזוגים ועסקים חברתיים.
הקבוצה הוקמה בשנת 1991 ע"י מר חיים אריאל, לו מעל 40 שנות ניסיון בשוק העסקים הישראלי בכלל ובענף הנדל"ן במיוחד.

עסקים חברתיים

קבוצת אריאל נתיבים, באמצעות "אריאל נתיבים-יזמות חברתית בע"מ",  שמה לה למטרה לעודד וליצר מקומות תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות ע"י הקמה של חברות עסקיות במתכונת של Social Enterprise, המקיימות את עצמן לאורך זמן וכל רווחיהן נשמרים לתועלת הקהילה. פעילויות עסקיות אילו תורמות לשילוב אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה בשוק התחרותי ומקנות להם כלים לניהול קריירה עצמאית.