בארץ האפשרויות המוגבלות

כשאיש הנדל"ן חיים אריאל נרתם לסייע לאנשים עם מוגבלויות למצוא מקומות עבודה מתאימים, הוא עשה זאת בצורה שהוא מכיר הכי טוב – בכלים של חברה עיסקית. לצערו "השוק עדיין רואה בשילוב אנשים עם מוגבלויות במעגל העבודה פעילות חסד".

הכתבה פורסמה  בדה מרקר ע"י אורן מג'ר