בשילוב אין די – חיים אריאל

בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בהתייחסות המדינה למקומם בשוק העבודה של אנשים עם מוגבלות אך הדרך עוד ארוכה. המדינה הפנימה את חשיבות השילוב התעסוקתי, אך לא בפיתוח קריירה.

מאמר הדיעה פורסם  בהארץ.