מגמות חדשות במרכזי קניות עירוניים

המרכז הקטן הוא חלק מהקהילה, ורצוי שקשר זה יובלט, תוך שיתוף פעולה בין המרכז המסחרי לקהילה – לדוגמה, אירועים משולבים עם בתי ספר, חסות לפעילות ספורטיבית והנחות לקשישים.

מאמר הדיעה מאת חיים אריאל פורסם בהארץ נדל"ן