ניהול נכסי נדל"ן – חדשנות והתמחות

כשלא נמצאה אף חברת ניהול המספקת שירות זה ליזמים, החליט חיים אריאל לעזוב את כסא מנכ"ל חברת "נכסי אזורים" ולפתח תחום חדש בענף הנדל"ן.

הכתבה פורסמה  ע"י מנחם שרוני, בבטאון פורום המנהלים והעסקים הישראלי לציון השגי המשק הישראלי ב- 50 שנות קיומו של העיתון מעריב