Slide background

פעילות בינלאומית

קונסול כבוד כללי – הרפובליקה של ליטא

lita_latvia

מר חיים אריאל מונה כקונסול כבוד כללי של ליטא בישראל בשנת 2001 ע"י הנשיאים של ליטא וישראל.
במסגרת תפקידו כקונסול כבוד, עוסק חיים בפיתוח קשרי כלכלה ומסחר ועידוד יזמות עסקית הדדית בין שתי המדינות וכן בפיתוח קשרים תרבותיים ומדיניים בין המדינות.

נציג הרשות הכלכלית לפיתוח ליטא – Enterprise Lithuania

220px-VL_logo_en

מר חיים אריאל מונה כנציג הישראלי של הרשות הכלכלית לפיתוח של ממשלת ליטא בשנת 2002. מאז ועד היום הוא טיפל במספר רב של השקעות בליטא ע"י חברות ישראליות.
כנציג הישראלי של הרשות הכלכלית לפיתוח, חיים עומד בקשר ישיר עם ראשי השלטון ועם בכירים במשרדי האוצר והכלכלה הליטאי ומשרדים ממשלתיים אחרים.

"Enterprise Lithuania" הוא גוף עם יותר מ 10 שנות ניסיון והוא הגוף הממשלתי האחראי לעידוד היצוא מליטא, ולקשרי המסחר בין ליטא לארצות אחרות.
"Enterprise Lithuania" הרוויח את אמונם של קהילות העסקים הבינלאומיות ומומחיותו טמונה בקשרים ארוכי טווח עם יצואנים ליטאים, פרויקטים בינלאומיים ויוזמות מקומיות. הגוף מפעיל את: המרכז לתחרותיות, הרשת ליכולת וכשירות והאקדמיה ליצואן.
תת גופים אלו הם בעלי השפעה, מידע וידע שוק בתעשיות השונות של השוק הליטאי.
"Enterprise Lithuania" פועל תוך מתן מידע על חברות, סחורות ושירותים ליטאים – יועצי הסקטורים השונים עונים על פניות ישירות ללא תשלום וכן תוך חיפוש שותפים מקומיים מתאימים.