גלובס נדל"ן

שנתיים צפה איש הנדל"ן חיים אריאל, מי שהקים את קבוצת נכסי אריאל הנמצאת היום בשלטה קבוצת אלקטרה, שבשנת 2007 תהיה התעוררות בשוק המשרדים ויווצר מחסור.